11.02.12

Vabilo na 64. ob?ni zbor

ZadnjiÄŤ posodobljeno 11.02.12

VABILO

Vabimo Vas na 64. redni letni ob?ni zbor PGD Žamenci, ki bo v soboto 11.02.2011 ob 18. uri v

prostorih gasilsko - vaškega doma v Žamencih.


Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov ob?nega zbora

3. Poro?ila o poslovanju

4. Razprava o poro?ilih in sprejem poro?il

5. Sprejem novega Statuta

6. Sprejem Pravilnika o organizaciji poslovanja

7. Sprejem Pravilnika o finan?no materialnem poslovanju

8. Sprejem pravilnika o disciplinskem postopku

9. Nadomestne volitve

10. Program dela za leto 2012

11. Finan?ni na?rt za leto 2012

12. Izvolitev delegata za redno letno konferenco GZO Dornava

13. Podelitev priznanj

14. Razglasitev novih ?lanov

15. Beseda gostov

16. Razno

 

Po kon?anem ob?nem zboru fešta z ans. Müholovci!

Prosimo Vas, da se ob?nega zbora udeležite.

Z gasilskim pozdravom na POMO?

 

 

Upravni odbor PGD Žamenci

« NAZAJ